Aile içi şiddete karşı 10 gün izin verecek

Vodafone, tüm dünyada toplumsal ve ekonomik gelişimi olumsuz etkileyen aile içi şiddete karşı harekete geçti. Şirket, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde aile içi şiddetten etkilenen çalışanlarını desteklemek üzere Aile İçi Şiddet Prosedürü yayınladı.
Aile içi şiddete karşı 10 gün izin verecek

Prosedür, aile içi şiddetten doğrudan veya dolaylı etkilenen çalışanlar için sağlanan hakların yanı sıra şiddete uğramaları halinde çalışanın başvuracağı şirket dışı kanalları belirtirken, şiddet türleri ve tanımları hakkında da detaylı bilgiler içeriyor. Buna göre Vodafone Türkiye, şiddete maruz kalan çalışanlarına 10 güne kadar ek izin ve finansal destek verecek. Çalışma arkadaşına aile içi şiddet uygulandığını öğrenen bir çalışan ise talep etmesi halinde şiddet mağduru arkadaşına destek olabilmek için 2 güne kadar izin alabilecek. Ayrıca çalışan, uzman psikologların 7/24 hizmet vereceği Aile İçi Şiddet Destek Hattı aracılığıyla psikolojik ve hukuki destek alabilecek.

Çalışma saatleri ve lokasyonda değişiklik hakkı

Vodafone Türkiye, şiddete maruz kalan çalışanın talep etmesi halinde, çalışanın güvenliğini teminen gerekli aksiyonları da alacak. Buna göre, mümkün olan hallerde, mağdurun çalışma saatleri ve/veya lokasyonu, iş telefonu numarası ve/veya e-posta adresi, varsa şirket aracı ve/veya plakası değiştirilecek. Mağdura, şirket santrali aracılığıyla ulaşılması engellenecek ve özel aracına şirket otoparkında yer ayrılacak.

Türkiye dahil 9 ülkede aile içi şiddet araştırması

Vodafone Grup Vakfı, aile içi şiddet sorununun boyutlarını ve iş yaşamına etkilerini ortaya koymak amacıyla Ocak 2019’da bir araştırma gerçekleştirdi. Vodafone’un faaliyet gösterdiği 9 ülkede (Türkiye, İngiltere, Almanya, İrlanda, Güney Afrika, Kenya, Hindistan, İtalya, İspanya) yürütülen araştırmaya Türkiye’den 515 kişi olmak üzere toplamda 4.715 kişi katıldı.

Araştırmanın global ve Türkiye sonuçlarına göre:

Dünyada her 3 çalışandan en az 1’i (%37) aile içi şiddet görüyor. Bu oran Türkiye’de %42.

Dünya genelinde şiddete uğramış çalışanların %61 oranla en fazla psikolojik ve duygusal şiddete maruz kaldıkları görülüyor. Türkiye’de %63 oranla fiziksel şiddet ilk sırayı alıyor.

Dünya genelinde şiddete uğramış çalışanların yalnızca %24’ü uğradıkları istismarı iş arkadaşlarıyla paylaşırken, her 2 kişiden 1’i (%51) bunu iş yerinde paylaşmaya utanıyor. Türkiye’de bu kişilerin oranı %47.

Dünya genelinde şiddete uğramış çalışanların %68’i iş yerinde kendini daha güvende hissettiğini belirtiyor.

Şiddete uğramış her 3 çalışandan 1’i (%33) acil yardım ve desteğe erişim sağlayacak bir mobil uygulamanın aile içi şiddetin iş yaşamına etkilerini önemli ölçüde azaltabileceğine inanıyor. Böyle bir uygulamaya sahip olma fikri %45 oranla en çok Türkiye’de ilgi görüyor.

Kaynak: Hürriyet

X